Мерки за превенция на разпространение на Covid-19

Мерки за превенция срещу разпространение на COVID-19 на територията на Бутиков хотел „ВСК Кентавър“, гр. Дряново

 

Уважаеми гости,


Благодарим Ви, че избрахте Бутиков хотел „ВСК Кентавър“ за своята почивка!

 

Ние ценим високо Вашето доверие!


Нашият екип държи на стандартите за хигиена, а политиките ни за опазване на здравето и безопасността на гостите, служителите и партньорите ни, включват широк спектър от указания и процедури. Следим отблизо новините за разпространението на Коронавирус в България и от 01.06.2020 г. ще прилагаме следните специфични мерки, които са в съответствие с изискванията и указанията в заповедите на Министерство на Туризма и Министерство на Здравеопазването от 13.05.2020 г., регламентиращи дейността на хотелски обекти и касаещи разпространението на COVID-19:

 

Осигуряване на предпазни средства:


За служителите на Бутиков хотел „ВСК Кентавър“:


-Маски за лице, ръкавици за еднократна употреба, прозрачна защитна преграда на рецепция, кош с капак за отпадъци.


За гостите на Бутиков хотел „ВСК Кентавър“:


-Маски за лице и ръкавици за еднократна употреба на разположение на рецепция.

Хигиена на ръцете:


- Необходимо е редовно и щателно почистване на ръцете чрез обтриване с дезинфектант за ръце или чрез измиване на ръцете със сапун и вода.
- Дезинфекция на ръцете е необходима и след размяна на предмети (пари, лични документи, карти, ключове и т.н.).
- На територията на Бутиков хотел „ВСК Кентавър“ са изградени следните точки с осигурен дезинфектант за ръце: рецепция, лоби бар, пред асансьорна врата по етажите на хотелската част, зона за хранене, басейн.

Физическо дистанциране:


• Рецепция ще приема гостите с предпазна прозрачна преграда.


- Картите за достъп ще се дезинфекцират.
- Моля, спазвайте дистанция от минимум 1,5 м.
- Допуска се регистрация на максимум 2-ма гости едновременно, освен ако не са членове на едно семейство.


Лоби Бар:


- Използване на местата за сядане на територията на лоби бара към момента не са разрешени.


Асансьор:


- Разрешено е качването в асансьора на максимум 2-ма човека едновременно, освен ако не са членове на едно семейство.


Ресторант:


- Изхранването ще се осъществява на територията на ресторанта и лятната градина, като не се разрешава ползване на една маса от повече от 4 човека.
- Разстоянието между масите е според изискванията, минимум 1,5 м.


Басейн:


- Осигурен е достъп до басейна, като едновременното ползване на съоръжението може да бъде от максимум 10 човека.
- Шезлонгите са на разстояние повече от 1,5 м един от друг и не се разрешава местенето им.


Почистване и дезинфекция:


Общи площи /фоайета, тоалетни, коридори, асансьори/:


- Извършва се дезинфекция на контактните площи на всеки час с прецизно дозирани професионални почистващи и дезинфекциращи препарати.
- Проветряване на помещенията, които разполагат с отваряеми прозорци.


Стаи за гости:


 -Вашата стая ще бъде дезинфекцирана съобразно правилата преди настаняване. Всяко влизане на външен човек във вашата стая след това крие риск от пренасяне на инфекцията. В стаята ще имате на разположение табелка “МОЛЯ, НЕ БЕЗПОКОЙТЕ“, която трябва да поставите на вратата, ако не желаете влизане в нея.
 - Спалното бельо / долни и горни чаршафи и калъфки/, комплект кърпи, халати, възглавници и завивки ще бъдат индивидуално опаковани по вид, в найлонови пликове за еднократна употреба. Вие сами трябва да застелете леглото си с тях. След всеки гост всички те подлежат на пране, дезинфекциране и ново опаковане съобразно изискванията.
- Влизането във вашата стая на персонал за почистване и замяна на консумативи по време на престоя ще става само с ваша заявка и разрешение.
- След всеки гост се извършва рутинно почистване от камериерския екип, специално се дизинфекцират контактни повърхности като облегалки, дръжки, електрически ключове, телефон, дистанционно на телевизор и други.
- Проветряване на стаите.
- Всички декоративни предмети, декоративни възглавници и информационна папка временно ще бъдат премахнати от стаите.
- Събирането на кърпи и спално бельо се извършва от камериерките, оборудвани със защитни маски и ръкавици за еднократна употреба в специални контейнери.
- Прането на кърпи и спално бельо е според всички указания за хигиена с перилни препарати, съдържащи дезинфектант.


• Ресторант/зона за хранене:

- Ще раздалечим масите за да осигурим дистанция.

- Храната ще се предлага само със сервиране, а Блок масата ще функционира частично с прегради и подаване на храна от сервитьор, който ще бъде оборудван с предпазна маска и ръкавици за еднократна употреба.

- Масите и столовете ще се дезинфекцират след всеки клиент, а покривките на масите ще се заменят.
- Масите и местата за сядане се почистват преди настаняването на гости, както и веднага след тяхното освобождаване.
- Молим гостите да измият и дезинфекцират ръцете си преди заемане на места за хранене.


Басейн:


- Площите около басейна се дезинфекцират на всеки час.
- Ползването на шезлонги е разрешено само с постилане на индивидуална кърпа върху него.
- При освобождаване на шезлонга, гостите трябва да оставят ползваните кърпи в обозначените за това кошове.
- След всеки гост, шезлонгите се почистват от служител на Бутиков хотел „ВСК Кентавър“ с дезинфектант.


Релакс зоната:


- Сауната, парната баня и подгряващото кресло ще работят съобразно изискванията на здравният протокол, който предвижда реда за това.

Превенция:


Служители:


- Всички служители, преди заемане на работните си места, ще бъдат подлагани на измерване на телесна температура с неконтактен термометър. При констатиране на повишени стойности, служителят няма да бъде допускан до обекта като получаването на лекарска грижа и последващите мерки ще бъдат според указанията и действащите заповеди.


Гости на хотела:


- Преди навлизане на територията на хотела, служител със защитни средства ще измерва температурата с неконтактен термометър. При констатиране на повишени стойности, гостът няма да бъде допускан. Консултацията с лекар е задължителна, както и уведомяването на компетентните органи.
- При настъпване на промяна в здравословното състояние на гост по време на неговия престой, той ще бъде карантиниран в специално подготвена за такива случаи стая, като задължително ще се уведомява ръководството на хотела, областното РЗИ и Центъра за спешна медицинска помощ.
- След изолиране/транспортиране на лицето, се извършва почистване и дезинфекция на местата, където гостът е пребивавал.


Доставчици и партньори:


- Приемането на стоки и други услуги ще се извършва от определените за това служители, оборудвани с предпазни средства и на фиксираните за това места. Доставчиците и партньорите трябва също да носят предпазни средства и ако се налага навлизане в обекта, ще бъдат подлагани на измерване на телесната температура.


Препоръки за почистване и дезинфенция, в случай на излагане на Covid-19:


- Редовно почистване на общи площи и повърхности с биоцид с вирусоцидно или частично вирусоцидно действие.
- На дезинфекциране подлежат и контактните повърхности като дръжки, бутони на асансьори, телефони, техника, компютри, клавиатури и други.
- Текстилните изделия, дрехи и спално бельо се събират в маркирани торби за пране и се подлагат на високоградусно пране с перилен препарат за не по-малко от 20 минути. При тъкани, неподлежащи за пране на високи градуси, се прилага пране с хладка вода, но с подходящи биоцидни препарати с подходяща концентрация;
- Мопове и почистващи кърпи за многократна употреба се дезинфекцират с разтвор на натриев хлорид и биоцид преди тяхната употреба
- Предметите за еднократна употреба трябва да се изхвърлят в предвидените за това контейнер с капак и се изхвърлят в съответствие с плана за действие на обекта и националните разпоредби за управление на отпадъците.
- Всички стаи се проветряват ежедневно.

Моля да имате предвид, че лоби бара, бар-клуба и конферентната зала, остават забранени за ползване до промяна в заповедта на Министъра на туризма или Министъра на здравеопазването.
Бутиков хотел „ВСК Кентавър“ ще следва стриктно протоколите и хигиенните правила обявени от здравните органи. Ще променим използуваните почистващи препарати и дезинфектанти с такива с доказано бактерицидно и вирусоцидно действие. Персоналът ще бъде обучен да следва нашите нови вътрешни правила.
За всякакви въпроси, оставаме на Ваше разположение!


Благодарим Ви, че избрахте да бъдете наши гости и Ви пожелаваме приятен престой!

 

Екипът на Бутиков хотел „ВСК Кентавър“

Направи резервация
Настаняване - 14:00ч, освобождаване – 12:00ч
Свържи се с нас: +359 884 980 608