Общи условия за настаняване и резервации

Уважаеми гости, най-учтиво Ви молим внимателно да прочете общите условия за настаняване в Бутиков хотел „ВСК Кентавър“

 

Тези правила и условия, подлежащи на корекции, се отнасят директно или косвено до всички наши услуги. Можете да се запознаете с тях онлайн, чрез всякакви мобилни устройства, по имейл или по телефон. Осъществявайки достъп, разглеждайки и използвайки нашия уеб сайт Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели правилата и условията, посочени по-долу (включително изявлението за конфиденциалност).

Бутиков хотел „ВСК Кентавър“ се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и обработва личните данни на клиентапотребителя за изпълнение на своите задължения във връзка с извършената от клиента резервация.

Политиката за защита на личните данни на Бутиков хотел „ВСК Кентавър“ урежда вида на информация, която се събира от клиентите/потребителите, начина на нейното събиране и целите на нейното използване.

Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват с цел маркетингов анализ и по-добро разбиране на потребностите на клиентитепотребителите и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване.
Без личните данни на клиентитепотребителите интернет резервационната система не би могла да се използва за извършване на резервации.

Бутиков хотел „ВСК Кентавър“ не предоставя името и имейл адреса, който потребителят/клиентът е посочил при извършване на резервацията, на трети лица с цел изпращане на търговска информация.

Цените на хотелско настаняване подлежат на промяна във всеки един момент и могат да бъдат повлияни от заетостта на хотела и търсенето в различните периоди от годината.

Всички цени за хотелско настаняване в резервационната платформа включват ДДС.
Цената за Вашия престой е гарантирана след завършване на резервационния процес и получаване на потвърждение с номер на резервация и предплащане.

Бутиков хотел „ВСК Кентавър“ си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация, в случай на установена злоупотреба.

Избраната от Вас крайна цена е на ден и за конкретното помещение, с включен туристически данък,  ДДС и ЗАСТРАХОВКА. В случай, че по времето на Вашия престой използвате допълнителни услуги, които не са посочени в описанието на избрания тип стая и оферта /консумация в заведения, паркинг, минибар и др. /, то следва те да бъдат заплатени на място в хотела.

Промоционалните цени за хотелско настаняване не могат да бъдат комбинирани с други актуални оферти или отстъпки. Цените не включват комисионна за туроператори или други лица.

Резервацията Ви се счита за потвърдена след заплащане на изискуемия депозит посочен в резервационната бланка или съответната оферта.

Резервацията може да бъде гарантирана с кредитна карта или предплатена по банков път. Банковите сметки в BGN са изписани в потвърждението на резервацията.

Безплатна анулация на резервацията е възможна до 7 дни преди датата на настаняване или съгласно условията за анулация в съответната оферта/пакет. След изтичането на този срок първата нощувка се задържа като неустойка. При неявяване по съответна резервация се задържа цялата сума по авансовото предплащане.

Настаняване/Напускане: Часът за настаняване в Бутиков хотел „ВСК Кентавър“ е след 14:00 часа. Всяко пристигане преди този час ще бъде съобразено със заетостта на хотела. Времето на освобождаване на хотелската стая е 12:00 часа. Всяко освобождаване на стаята след стандартно регламентирания час се съобразява със заетостта на хотела.

Късно напускане след 12:00 часа трябва да бъде заявено предварително в писмен вид или на рецепцията на хотела. Потвърждава се при възможност от страна на хотела. Начислява се допълнително като конкретното помещението се тарифира по 10 лв. на час след 12.00 часа. За допълнителна информация се свържете директно с рецепцията на хотела.

Политика на плащане: Плащанията за настаняване и допълнителни услуги могат да бъдат направени в брой, в български лева, чрез банков превод или с кредитна карта Visa или Master Card. Пътнически чекове не се приемат. Може да бъдете помолени за гарантиране на вашата резервация с дебитна/кредитна карта и 3-цифрения код за сигурност. Не се приемат плащания, извършени с Diners, American Express или JCB. Пълно невъзвръщаемо, непрехвърлимо плащане може да се изиска за промоционални, сезонни и авансови цени в момента на резервацията. Ако не се изисква предварително плащане, плащането е дължимо при напускане на хотела.

Какво представлява авторизацията?:  Авторизацията е временно блокиране на определена сума пари, налична по текущия баланс на кредитна/дебитна карта. Авторизацията не е транзакция, което означава, че сумата не е реално изтеглена, въпреки че банковото извлечение може да показва авторизацията като чакаща транзакция. Целта на авторизацията е да гарантира, че има достатъчна сума, която може да покрие появили се задължения, в размер на стойността на авторизацията +15%.

Какъв метод на плащане мога да използвам за авторизация?В случай, че няма налична карта, се приема и депозит в брой в съответствие със стойността на нощувката.

Кога се прави авторизацията?: Кредитна/дебитна карта се авторизира при настаняване.

Отговорност: Отговорността на госта за неговата сметка e неотменима и той се съгласява да бъде държан отговорен в случай, че определено лице, група или компания не заплати изцяло всички или част от направените разходи.

Повреда на хотелска собственост: Хотелът си запазва правото да таксува гостите за нанесена щета, причинена случайно, умишлено или по непредпазливост от госта към хотелското оборудване и структура. Стойността на обезпечението зависи от нанесената вреда и се заплаща незабавно, в брой, на рецепция.
Въпреки това, ние ще се опитаме да отстраним повредата за наша сметка, като се погрижим разходите на госта да бъдат сведени до минимум. Всички разходи за допълнителни услуги, които не са посочени в пакета, се поемат от гостите. Разходите за подмяна или ремонт на всяка загуба или повреда на собствеността на Бутиков хотел „ВСК Кентавър“ “, неговото обзавеждане, както и в дворното пространство, причинени по време на престоя, са за сметка на гостуващите. Задължение на гостите е да се отнасят към имуществото на Бутиков хотел „ВСК Кентавър“  с грижа на добър наемател. Управителят или негов представител може да изиска от гостите да освободят хотела незабавно, в случай на прекомерни или неприемливи загуби или повреди по всяко време през наемния период, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума. Нанесените щети или загуби по време на наемният период се заплащат от гостите по пазарна цена.

Изнасяне на хотелска собственост: Хотелът си запазва правото да изисква заплащане за всяка вещ, която е била изнесена без наше знание от територията на хотела. Таксуването ще бъде за сума, с която ще се замени липсващата вещ, включително всички разходи по доставката и. При констатиране на тези щети след напускането на госта, си запазваме правото да удържим сума по кредитна/дебитна карта, предоставена от госта, или да изпратим фактура на посочения от госта адрес.

Нарушаване целостта на системите за пожароизвестяване и противопожарно оборудване: Хотелът си запазва правото да предприеме необходимите действия срещу всеки гост при установяване на нарушение/повреда по всеки един от уредите за пожароизвестяване и противопожарни системи, включително детектори в общите части и спалните, пожароизвестителни бутони и пожарогасители. В случай, че е установена повреда на оборудването, гостът отговорен за това ще бъде таксуван за всички разходи на хотела по покриване на щетите, като също така може да се изиска напускане на хотела предварително. В зависимост от степента на повреда от страна на госта може да бъдат извикани и органите на реда. В случай,че повредата на оборудването е установена след като гостът е напуснал хотела, си запазваме правото да удържим сума по кредитна/дебитна карта, предоставена от госта, или да изпратим фактура на посочения от него адрес.

Забрана за пушене в хотела: Гости, които пренебрегват или нарушават нашата политика за тютюнопушене в стаите, без изключение ще бъдат таксувани. Таксата в размер на 100 лева ще бъде начислена на сметката на госта и приспадната от предоставената кредитна/дебитна карта. Всяка последваща щета на стаята, причинена от тютюнопушене ще се счита за повреда на хотелската собственост.

Неприлично поведение: Политика на хотела е, че всеки гост има право да бъде третиран достойно и с уважение, и като отговорни домакини вярваме, че е наше задължение да предпазим своите гости от неподходящо поведение. Ако мениджърът на смяна сметне действия от страна на госта за неподходящи, хотелът си запазва право да предприеме подходящи действия срещу госта. В зависимост от тежестта на действията на госта по преценка на хотела може да бъде извикана и Полиция, а гостите могат да бъдат помолени да напуснат хотела.

Забравени/повредени вещи: При намиране на загубена/забравена вещ, хотелът ще направи всичко възможно да открие притежателя и да бъде върната. Но в случай, че не можем да се свържем със собственика и вещта не е потърсена в срок от 1 месец от напускането на госта от хотела, тя ще бъде унищожена.

Паркинг: Паркингът на хотела е на разположение и е безплатен за всички гости. Въпреки това, всички превозни средства са оставени на собствен риск на клиента, като фирмата не носи отговорност за загуба или повреда. В случай, че възникне проблем с моторното превозно средство на паркинга на хотела, хотелът не може да поема никаква отговорност. Ако превозното средство е оставено на паркинга на хотела, без съгласието на хотела, хотелът си запазва правото да премахне автомобила за сметка на собствениците.

Допълнителни уговорки:Въпреки че полагаме всички усилия, за да изпълним вашите искания, за съжаление, не можем да гарантираме това на 100% и при неизпълнение няма да представлява нарушение на договора.

Отказване/промяна на резервация: Всякакви промени в броя на лицата, заемащи помещение, различен от този, след времето на първоначалната резервация трябва да бъдат съобщени, и потвърдени от рецепция преди датата на пристигане. Ако искате да отмените или промените вашата резервация, можете да го направите без санкции до 7 дни преди пристигане , като се свържете с нашия Мениджър в писмена форма. При анулиране по-малко от 7 дни се дължи такса равна на стойността на престоя за първата вечер. В случай на неявяване на госта ще бъде изискана цялата сума по резервирания пакет. Хотелът си запазва правото да таксува дължимата сума за такова отменяне по детайли на кредитна/дебитна карта на клиента, без предизвестие или одобрение на същия. Резервации, направени по промоционални, сезонни или предварително заплатени, могат да бъдат неотменяеми, без възвръщане на първоначално направено плащане и без опция за трансфер. В малко вероятния случай, когато ние трябва да отменим, променим или анулираме резервацията ви , си запазваме правото да направим това до момента на настаняване/ пристигане.                                В случай на възникване на това, можете:

1) да приемете променените уговорки, както са направени, 2) да предложите друга уговорка с нас, или 3) да отмените резервацията си и да получите пълно възстановяване на всички платени суми.

Политика за деца: Бутиков хотел „ВСК Кентавър“ признава за деца на или под 11,99 години. Моля, имайте предвид, че деца над 12, ще бъдат класифицирани като възрастни и съответно ще се таксуват като такива при пристигане. Деца на възраст под 12 години, трябва да бъдат придружени от възрастен, отговорен за подходящото поведение на детето пред други гости в хотела. Деца на възраст 5,99 или по-малко години, се настаняват безплатно с родителите. Бутиков хотел „ВСК Кентавър“ предлага бебешки легла в стаите и високи столчета за хранене на деца в ресторанта напълно безплатно. Моля, попитайте за наличност и заявете на рецепция.

Камериерски услуги: Хотелът предлага камериерски услуги всеки ден между 08.30 и 16.30 часа.

Домашни любимци: Допускането на домашни любимци на територията на Бутиков хотел „ВСК Кентавър“ не е позволено.

Максимално настаняване: Правилата за настаняване се спазват строго. Те са съобразени с условията на нашата застраховка. Пренастаняването създава предпоставки за опасност за всички. Ако в помещенията се настанят повече гости, хотелът си запазва правото да изиска наемането на допълнителена стая срещу допълнително заплащане.

Политика за провеждане на мероприятия: Ние сме популярно място за сватби, тържества и коледни/новогодишни партита. Бихме искали да ви информираме, че по време на тържества и събития в хотела, фоайето може да бъде заето временно и ние ви молим да се има предвид, че нашият час за провеждане на такива мероприятия е до 00:00 часа и може да е шумно до и евентуално, след този час.

 

Желаем Ви приятен престой!

 

Данни на търговеца:

„ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ООД
Дряново, BG-5370
ул. Шипка № 1
ЕИК: 107538312
МОЛ: Мариана Печеян

 

 Начин на резервиране:

Резервация в Бутиков хотел ВСК Кентавър можете да направите по един от следните начини:

  • на e-mail: reservation@kentavar.com;
  • на тел: +359 884 980 608;
  • на уебсайт: http://www.hotelkentavar.com/;
  • на място в хотела

Хотелът потвърждава наличността на свободни стаи в момента на резервацията.

 

Плащане на резервацията:

След като направите Вашата резервация се очаква да извършите плащане на депозит от минимум 50% от стойността на Вашата резервация.

След получаване на сумата, резервацията се счита за окончателно потвърдена и гарантирана от хотелиера.

* При плащане по банков път, в основание се записва името на титуляра на резервацията.
** Банка ДСК ЕАД | IBAN: BG49STSA93000021946913 | BIC: STSABGSF

Останалата сума от стойността на резервацията е дължима на място при настаняване.

 

Направи резервация
Настаняване - 14:00ч, освобождаване – 12:00ч
Свържи се с нас: +359 884 980 608